Lapsen kasvuhäiriöt

Lapsen kasvuhäiriöt ilmenevät poikkeamina normaalissa kasvussa, joita tarvittaessa tutkitaan tarkemmin poikkeaman taustalla olevan syyn löytämiseksi. Häiriöille lapsen kasvussa on useita aiheuttajia.

Lapsen kasvu selittyy pitkälti perintötekijöillä. Myös ympäristötekijöillä, riittävällä ravinnolla ja yleisellä terveydentilalla on vaikutusta lapsen kasvuun. Säännöllinen pituus- ja painoseuranta on erinomainen keino havaita lapsen kasvuhäiriö, ja tarvittaessa aloitetaan tutkimukset poikkeaman taustalla olevan syyn löytämiseksi. 

Mistä lapsen kasvuhäiriö johtuu?

Krooniset sairaudet ovat tavallisin kasvuhäiriöiden aiheuttaja. Kyseessä voi olla esimerkiksi synnynnäinen sydänsairaus, astma, ruoansulatuskanavan sairaudet, hormonihäiriöt tai maksa- ja munuaissairaudet. 

Hormonihäiriöt voivat myös joskus aiheuttaa kasvuhäiriöitä. Tällöin kyseessä on tavallisesti kilpirauhasen toimintahäiriö ja kasvuhormonin puute.

Lapsen kasvu on kolmivaiheinen

Lapsi kasvaa eri tavalla eri-ikäisenä. Lapsen paino kolminkertaistuu ensimmäisen elinvuoden aikana, ja pituuskasvu on nopeimmillaan kahden ensimmäisen vuoden aikana. Lapsen kasvamisesta voi päätellä, voiko lapsi hyvin. Jos kasvu hidastuu, se voi olla merkki jostain sairaudesta, joka kannattaa tutkia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei lapsia voi verrata toisiinsa. Jotkut lapset ovat pieniä ja toiset pitkiä, jotkut laihoja ja toiset tanakoita – aivan kuten aikuisetkin.

Lapsen kasvu etenee kolmessa, osittain päällekkäisessä vaiheessa. Kullakin kasvuvaiheella on oma tehtävänsä. Kolmivaiheiseen kasvuun kuuluvat alkukasvu, lapsuuden kasvu ja murrosiän kasvupyrähdys.

Alkukasvu on suurimmaksi osaksi sikiön nopeaa kasvua, joka alkaa yhdeksänneltä raskausviikolta sikiövaiheen alusta ja jatkuu hidastuvana aina 2-3 ikävuoteen asti. Alkukasvua säätelevät osittain eri tekijät kuin myöhempää lapsuuden aikaista kasvua ja murrosiän kasvupyrähdystä. Normaalin alkukasvun tärkein ehto on hyvä ja riittävä ravitsemus. Kilpirauhas- ja kasvuhormonia tarvitaan syntymän jälkeen.

Lapsuuden kasvu on melko tasainen, vähitellen hidastuva kasvun vaihe. Se alkaa 0,5-1 vuoden iästä osittain päällekkäisenä alkukasvun kanssa ja jatkuu aina kasvukauden loppuun saakka. Lapsen kasvun hormonaalisen säätelyn merkitys korostuu tämän vaiheen aikana.

Murrosiän kasvupyrähdys ajoittuu tytöillä murrosiän alkuvaiheisiin ennen kuukautisten alkamista ja pojilla puolestaan murrosikäkehityksen keskivaiheille. Tässä lapsen kasvuvaiheessa kilpirauhashormonin ja kasvuhormonin lisäksi tärkeään asemaan nousevat sukupuolihormonit.
 

Lapsen kasvu -oppaat

Lataa opas

Lapsen kasvu – mitä kasvukäyrät kertovat? -opaskirja on tarkoitettu lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon sekä opiskelijoiden käyttöön. Kirjan tietoja voivat hyödyntää myös muut lasten parissa työskentelevät ammattilaiset ja lasten vanhemmat. Kirjan tarkoituksena on syventää lukijan tietoja lapsen normaalista kasvusta ja erityisesti sen arvioinnista kasvukäyrien avulla.

 

Lataa opas

Lataa puberteetti -opas

Opaskirjanen Puberteetti – matkalla kohti aikuisuutta on itsenäinen jatko-osa kirjaselle Lapsen kasvu – mitä kasvukäyrät
kertovat?

Opaskirjanen on tarkoitettu sekä nuorille ja heidän perheilleen että opiskelijoille ja lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Lataa opas