Kivun hoito

Kivun hoidossa lääkkeetön hoito on ensisijaista ja lääkehoito yhdistetään muihin hoitomenetelmiin. Kivun hoidon tavoitteita ovat kivun lievittyminen, toiminta- ja työkyvyn kohentuminen sekä elämänlaadun paraneminen.  

Milloin lääkäriin?

Jos kipua ei pysty helpottamaan itse esimerkiksi liikunnalla tai kylmä- tai lämpöhoidolla, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen. Lääkäri voi auttaa selvittämään kivun taustalla olevat syyt. Apteekista ilman reseptiä hankittavat itsehoidon kipulääkkeet on tarkoitettu vain hyvin lyhytaikaiseen, korkeintaan muutaman päivän mittaiseen, hoitoon.

Kipua hoidetaan ensisijaisesti lääkkeettömästi, kuten liikunnan, terapeuttisen harjoittelun sekä kylmä- ja lämpöhoitojen avulla. Lääkkeettömään hoitoon yhdistetään tarvittaessa lääkehoito. Kipupotilaan hyvä hoito perustuu toimivaan hoitosuhteeseen. Sinulla on aktiivinen rooli kivun hoidossa ja kuntoutuksessa, joka suunnitellaan yhdessä lääkärin kanssa. 

Akuuttia kipua voidaan usein hoitaa ja akuutin kivun syyt ovat pääsääntöisesti ohimeneviä. Kroonisen kivun hoidon tavoitteena on kivun lievittyminen, koska lääkkeillä saavutetaan vain harvoin täysi oireettomuus. Kivun lievittymistä vähintään puoleen pidetään hyvänä hoitovasteena. Sen lievittymistä kolmanneksen verran pidetään tyydyttävänä hoitovasteena.  

Kipu on henkilökohtainen kokemus ja kivun arvioinnin lähtökohta on aina potilaan oma arvio. Vastaanotolla lääkäri haastattelee ja tutkii potilasta ja pyrkii selvittämään kivun syyt. Myös mahdolliset muut sairaudet ja niiden hoito, elämäntavat ja psykososiaalisiin tekijöihin liittyvä tilanne käydään läpi. Lääkäri kertoo myös tutkimusten tuloksista ja mahdollisesta sairaudesta, joka kipuja aiheuttaa. Kivun hoitovaihtoehdot ja niiden hyödyt ja riskit käydään läpi, ja potilaalle tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä, jotta sekä potilas että lääkäri voivat sitoutua siihen.  Kummankin osapuolen sitoutuminen hoitoon on tärkeää onnistuneen hoitotuloksen kannalta.

Kivun lääkkeettömät hoidot

Lääkkeettömät hoidot ovat kivun hoidon perusta ja niitä käytetään aina kun se on mahdollista. Lääkkeettömiin hoitoihin kuuluu esimerkiksi liikunta, fysio- ja toimintaterapeuttinen ohjaus, kognitiivis-behavioraalinen terapia ja fysikaaliset hoidot, kuten kylmä- tai lämpöhoito tai TNS-hoito  eli transkutaaninen hermostimulaatio.  

Sinulla on itselläsi aktiivinen rooli kivun hoidossa ja kuntoutuksessa, jolloin omien selviytymiskeinojen käyttö tukee kivun kanssa selviytymistä. Sitoutuminen suunnitelmalliseen ja säännölliseen kuntoutukseen on tärkeää hoidon onnistumisen kannalta.

Kivun lääkehoito

Lääkkeettömään hoitoon voidaan tarvittaessa yhdistää myös lääkehoitoja. Kivun lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti kipuongelman ja kokonaistilanteen mukaan. Lääkehoidon tavoitteena on lievittää kipua ja muita oireita sekä kohentaa toiminta- ja työkykyä. Kipulääkkeeksi valitaan kiputyyppi ja yksilön ominaisuudet huomioiden mahdollisimman tehokas ja turvallinen valmiste. Lääkityksen vaikutuksia, sekä tehoa että haittoja, on tärkeää seurata säännöllisin lääkärin tai hoitajan kontrollikäynnein, jotta voidaan varmistaa onnistunut hoitotulos. 

Nosiseptiivista kipua eli kudosvauriokipua hoidetaan ensisijaisesti tulehduskipulääkkeillä, parasetamolilla ja tarvittaessa hoitoon yhdistetään mieto opiodi. Neuropaattista kipua eli hermovauriokipua hoidetaan tyypillisimmin gabapentinoideilla, SNRI-ryhmän masennuskipulääkkeillä sekä trisyklisillä masennuskipulääkkeillä. Jos niiden teho ei ole riittävä, voidaan harkita tramadolia tai perifeeriseen neuropaattiseen kipuun kapsaisiinilaastaria. Idiopaattisen eli mekanismiltaan tuntemattoman kivun hoidossa lääkkeettömien hoitomuotojen merkitys korostuu, sillä sen hoitoon ei ole lääkettä. Psykogeenistä kipua eli psyykkisistä syistä johtuvaa kipua hoidetaan yksilöllisellä lääkehoidolla. Sekamuotoisen kivun, eli usean eri kiputyypin yhdistelmän, hoidossa voidaan yhdistää eri mekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä, huomioiden niiden yhteiskäyttöön liittyvät hyödylliset ja haitalliset vaikutukset.  

Missä kipua hoidetaan?

Akuuttia kipua hoidetaan yleensä perusterveydenhuollossa tai tarvittaessa erikoissairaanhoidossa. Kroonista kipua hoidetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa. Sinut saatetaan ohjata tarvittaessa erikoissairaanhoitoon konsultaatiota varten, jonka jälkeen hoito jatkuu perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa kivun hoitoa toteutetaan eri erikoisalojen yhteistyönä siten, että hoidon koordinaatiovastuu on tietyllä yksiköllä ja muut erikoisalat antavat konsultointiapua.