Kivun tunnistaminen

Kivun tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä kipukokemus on yksilöllinen. Oma arviosi kokemastasi kivusta on tärkeää onnistuneen diagnoosin kannalta. 

Kivun tunnistamisessa oma arviosi siitä, millaista kipua tunnet ja kuinka voimakasta se on, on tärkeässä asemassa onnistuneen diagnoosin tekemisessä ja sopivan kivun hoidon  löytämisessä. Usein on vaikeaa kuvata, miltä kipu tuntuu. Onko se esimerkiksi polttavaa, viiltävää vai särkevää?

Miltä kipu tuntuu

 

Eri kiputyypeillä on erilaiset oireet

Eri kiputyypeillä on omat tyypilliset oireensa. Kipu voi olla myös sekamuotoista, eli eri kiputyyppien sekoitus. Yleisin sekamuotoinen kipu on nosiseptiivisen ja neuropaattisen kivun yhdistelmä.

Nosiseptiivinen kipu eli kudosvauriokipu on sitä voimakkaampaa, mitä suurempi vaurio kudoksessa on. Nosiseptiivista kipua aiheuttaa vaurio kudoksessa, esimerkiksi nivelrikko tai tulehdus.

Neuropaattinen kipu eli hermovauriokipu oireilee polttavana, pistelevänä, viiltävänä, sähköiskumaisena, puuduttavana, tai jäätävänä kiputuntemuksena. Tavanomaisesti kivuttomat ärsykkeet saattavat myös tuntua kivuliailta. Neuropaattinen kipu saattaa johtua vauriosta tai taudista tuntoaistimuksia välittävässä hermojärjestelmässä, esimerkiksi hermovaurion tai hermopinteen takia, vyöruusun jälkitilana tai diabetekseen liittyvänä hermovauriona.

Idiopaattinen kipu eli mekanismiltaan tuntematon kipu aiheuttaa vaihtelevia oireita, esimerkiksi herkistyneen kipuaistimuksen. Idiopaattisen kivun syynä ei ole kudos- tai hermovaurioita eikä sen mekanismi ei ole täysin tunnettu. Sitä aiheuttaa esimerkiksi fibromyalgia, eli krooninen kipu-uupumusoireyhtymä.

Psykogeeninen kipu eli psyykkisistä syistä johtuva kipu on vaikeaa ja jatkuvaa kipua, jolle ei löydy fysiologista syytä. Psykogeeninen kipu on harvinainen diagnoosi, joka kuuluu mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin ja sitä aiheuttaa esimerkiksi krooninen kipuoireyhtymä.