Krooninen kipu

Krooninen kipu on vähintään kolme kuukautta kestänyttä pitkäaikaista kipua.  Suurin osa kroonisista kivuista johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. 

Krooninen kipu luokitellaan kivun mekanismin mukaan neljään eri kiputyyppiin: 

•    Nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu
•    Neuropaattinen eli hermovauriokipu
•    Idiopaattinen eli mekanismeiltaan tuntematon kipu
•    Psykogeeninen eli psyykkisin mekanismein selittyvä kipu

Kipu voi olla myös sekamuotoista eli eri kiputyyppien sekoitus. Yleisin sekamuotoisen kivun tyyppi on kudosvauriokivun ja hermovauriokivun yhdistelmä.  Jokaista kiputyyppiä hoidetaan hieman eri tavalla.

Krooninen kudosvauriokipu liittyy jatkuvaan kudosvaurioon. Esimerkiksi reumassa ja muissa niveltulehduksissa jatkuva tulehdus aiheuttaa kipua. Myös syöpä aiheuttaa kudosvauriokipua aiheuttamalla paikallista tulehdusta, muuttamalla kudosten verenkiertoa, painamalla lähielimiä ja tukkimalla eri tiehyitä.

Hermovauriokipu tarkoittaa kiputilaa, jonka syynä on vaurio tai tauti tuntoaistimuksia välittävässä hermojärjestelmässä. Hermovauriokivussa itse kipualue on terve, mutta vika on kipuviestiä kuljettavassa järjestelmässä joko ääreishermoston tai keskushermoston alueella. Kipurata voi vaurioitua missä tahansa kohdassa. Hermovauriokipu voi syntyä esimerkiksi:

•    Aineenvaihduntasairauden kuten diabeteksen seurauksena
•    Mekaanisen vamman seurauksena
•    Leikkauksen yhteydessä
•    Vyöruusun jälkitilana
•    Nikamavälilevyn pullistuman jälkitilana
•    MS-taudin tai aivoverenkiertohäiriön jälkitilana
•    Tiettyjen solunsalpaajien ja sädehoidon aiheuttamana 

Periaatteessa mikä tahansa tauti, joka vioittaa kipurataa, voi aiheuttaa hermovauriokiputilan. Vielä ei tiedetä, miksi sama tauti aiheuttaa jollekin kivuliaan ja toiselle kivuttoman hermovaurion, mutta perinnöllisillä tekijöillä on todennäköisesti keskeinen asema tässä asiassa.

Tuntemattomasta syystä johtuva kipu tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kivulle ei löydy sitä selittävää kudos- tai hermovauriota.  Ihminen näyttää kaikin puolin terveeltä, myös lääketieteellisten tutkimusten, kuten kuvausten ja laboratoriotutkimusten, tulokset ovat normaalit, mutta kipu vain jatkuu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kipu olisi keksittyä, kuviteltua tai teeskenneltyä. Tällainen kipu voi tuntua ihmisestä aivan samalta kuin sellainen kipu, joka liittyy näkyvään vaurioon. 

Puhdas psykogeeninen kipu eli psyykkisin mekanismein selittyvä kipu on erittäin harvinaista, mutta psyykkiset tekijät ovat usein mukana kivun kroonistumisessa.