Glaukooma 

Glaukooma on silmähermovaurioita aiheuttava, näkökenttää supistava sairaus. Varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito pysäyttää näkövaurioiden etenemisen.

Glaukooma on sairaus, jossa kohonnut silmäpaine vaurioittaa salakavalasti ja yleensä hitaasti näköhermoa, ilman että potilaalla olisi kipuja tai vaivoja. Koska näköhermo välittää näköviestejä aivoihin, vaurioittaa glaukooma vähitellen myös näkökykyä.

Glaukooma (silmänpainetauti, viherkaihi) on merkittävimpiä niistä sokeuden aiheuttajista, joita nykyisin voidaan ehkäistä. Edellytyksenä on kuitenkin taudin riittävän varhainen toteaminen sekä huolellinen hoito ja seuranta. Tämän vuoksi silmien tarkastaminen riittävän usein silmälääkärillä on tärkeää. Koska osa glaukoomista kehittyy paineherkkiin silmiin normaaleillakin silmänpaineilla, pelkkä paineen mittaaminen ei yksin riitä.

Glaukooman merkittävin tunnettu riskitekijä on liian suuri silmän sisäinen paine. Muita glaukoomalle altistavia riskitekijöitä ovat suvussa esiintyvä glaukooma, likinäköisyys (myopia), yli 45 vuoden ikä, pitkäaikainen kortisonin käyttö sekä eräät verenkiertoelimistön sairaudet.

Suomessa noin 90 000 ihmistä sairastaa glaukoomaa ja joka vuosi todetaan noin 2500 uutta glaukoomatapausta. Maailmassa arvioidaan olevan kaikkiaan n. 70-100 miljoonaa glaukoomapotilasta, joista n. 6 miljoonaa on sokeita. Suomessa glaukooma on yli 65 -vuotiaiden toiseksi yleisin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus.

Glaukoomatyypit

Glaukoomatyyppejä on monenlaisia, joista kahdesta yleisimmistä löydät lyhyet kuvaukset ohessa.

Avokulmaglaukooma

Avokulmaglaukoomaksi kutsutaan glaukoomaa, jossa silmän kammiokulma on rakenteellisesti normaali. Avokulmaglaukoomassa silmän paine kohoaa, koska kammion normaali nestekirto häiriintyy. Syynä voi olla esimerkiksi mykiöstä hilseilevän aineen kertyminen kammiokulmaan.

Avokulmaglaukoomassa näkö alkaa yleensä hävitä kentän keskiosan vierestä ja puutos etenee kentän sekä kentän keskustaa että reunaosia kohti. Ellei sairautta hoideta, näkökenttä kapenee ja silmä hoitamattomana lopulta sokeutuu.

Ahdaskulmaglaukooma

Ahdaskulmaglaukoomassa kammiokulman rakenne on poikkeavan ahdas, johtuen värikalvon painautumisesta kammiokulmaa vasten. Silmälääkäri näkee kammiokulman rakenteen ns. gonioskopiatutkimuksen yhteydessä. Gonioskopiatutkimus tulisikin suorittaa kaikille potilaille, joilla on todettu tai epäillään glaukoomaa.

Jos kammiokulma tukkeutuu, seurauksena voi olla ns. äkillinen glaukoomakohtaus, jossa paine nousee nopeasti ja korkealle. Oireina ovat kova särky silmässä, silmän punoitus sekä näön hämärtyminen. Glaukoomakohtaus hoidetaan silmäsairaalassa.