Glaukooman hoito

Glaukoomaa voidaan hoitaa lääkkein, laserhoidon tai paineleikkausten avulla. Yleensä hoito aloitetaan lääkkeillä. Riittävän tehokkaalla paineen alentamisella voidaan glaukoomavaurion kehittyminen pysäyttää tai ainakin oleellisesti hidastaa sen etenemistä.

Glaukooman hoito keskittyy silmänpaineen alentamiseen. Lääkehoidolla tähän päästään käyttämällä lääkeaineita (yleensä silmätippoja), joilla lisätään kammionesteen poistumista silmästä eli ulosvirtausta tai vähennetään kammionesteen muodostumista. Ellei silmänpaine pysy riittävän matalana lääkehoidolla tai potilaalla on vaikeuksia silmätippojen käytössä esimerkiksi sivuvaikutusten tai silmätippojen tiputtamisen takia, hänelle saatetaan ehdottaa joko laser- tai leikkaushoitoa. Joissakin tapauksissa laser- tai leikkaushoitoa voidaan suositella jopa ensimmäisenä hoitovaihtoehtona. On hyvä muistaa, että myös laser- ja leikkaushoidon tavoitteena on silmän paineen alentaminen. Yleensä näiden toimenpiteiden tavoitteena on parantaa nesteen virtausta ulos silmästä. Millään leikkaustoimenpiteellä ei valitettavasti voida palauttaa glaukooman kerran vaurioittamaa näkökykyä. Hoito on siten ikään kuin suojaavaa ja sen vuoksi se tulisi aloittaa riittävän aikaisin.

Kammiokulman laserkäsittely eli trabekuloplastia on yleensä kivuton toimenpide ja se voidaan tehdä vastaanotto-olosuhteissa sellaisissa toimipisteissä, joissa on tarkoitukseen sopiva laserlaite käytettävissä. Laserhoito tehoaa useimmille glaukoomapotilaille, mutta sen teho on väliaikainen kestäen kuitenkin keskimäärin useamman vuoden ajan. Huolellinen seuranta laserhoidon jälkeen on siis välttämätön. Laserhoito voidaan tarvittaessa uusia. Monen potilaan on laserhoidon jälkeenkin käytettävä myös glaukoomalääkkeitä.

Ellei silmänpainetta saada hallintaan lääkkeillä eikä laserhoidoilla, kammionesteelle voidaan tehdä kirurgisesti uusi ulostulosaukko (toimenpide on nimeltään joko trabekulektomia tai syvä sklerektomia). Näin kammioneste pääsee poistumaan silmästä ja silmänpaine laskee. Leikkaustenkaan tulos ei ole valitettavasti aina pysyvä. Tämän vuoksi huolellinen seuranta leikkauksen jälkeen on välttämätöntä.

Riippumatta valitusta hoitovaihtoehdosta silmien, näköhermon ja näkökenttien säännöllinen seuranta silmälääkärin vastaanotolla on välttämätöntä. Seuranta jatkuu läpi elämän. Glaukooman vaikeusaste on hyvin yksilöllinen asia. Lisäksi silmä ja glaukoomakin muuttuvat iän mukana ja tämä saattaa aiheuttaa muutoksia hoidossa ja seurannassa. Yleispätevää ohjetta riittävästä seurannasta on vaikea antaa. Näistä onkin jokaisen hyvä keskustella oman silmälääkärinsä kanssa. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voitaisiin kuitenkin pitää ainakin silmätarkistusta puolivuosittain ja näkökenttäkontrollia kerran vuodessa.

 

1.    Käypä hoito Glaukooma 24.10.2014