Usein kysyttyä glaukoomasta

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyittyihin kysymyksiin glaukoomasta.

Silmässä syntyy kammionestettä, joka huuhtoo silmän sisäosaa ja tuo sinne ravintoa. Lisäksi kammioneste auttaa silmää pysymään muodossaan. Neste virtaa ulos silmästä kammiokulman kautta ja uveoskleraalista reittiä. Jos kammionesteen ulosvirtaus heikkenee kammiokulmaan kertyneen materiaalin tai kammiokulman ahtaan rakenteen vuoksi silmänpaine nousee. Kun paine ylittää silmän paineensietokyvyn, glaukooma alkaa kehittyä.

Silmänpaine voi vaurioittaa näköhermoa suoraan painamalla sitä tai heikentämällä sen verenkiertoa. Ensimmäiseksi näköhermosta vaurioituvat yksittäiset hennot hermosäikeet. Vähitellen etenevä vaurio johtaa siihen, että näkökentän reunaosiin ilmaantuu vaurioalueita ja näkökenttä, alue jonka silmä näkee sitä liikuttamatta, alkaa supistua.

Paras tapa varmistua asiasta on hakeutua silmälääkärin vastaanotolle.

Jo syntyneitä vaurioita ei voida parantaa. Silmähermon näivettyminen aiheuttaa puutteita näkökentässä. Leikkauksella voidaan hidastaa ja parhaassa tapauksessa pysäyttää taudin eteneminen.

Glaukooma(paine)leikkaus ja harmaakaihileikkaus ovat kaksi erillistä ja erilaista toimenpidettä. Glaukoomaleikkauksessa tehdään silmään uusi kanava, jonka kautta ylimääräinen neste pääsee virtaamaan ja imeytymään verenkiertoon. Harmaakaihileikkauksessa silmään asennetaan samentuneen linssin tilalle pieni keinolinssi. Leikkaukset voidaan tehdä jopa samanaikaisesti.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että joissakin suvuissa on enemmän glaukoomaa kuin toisissa. Vaikka glaukooma ei välttämättä periydy, suvussa esiintyvä glaukooma lisää riskiä saada glaukooma. Tämän vuoksi olisi syytä kehottaa sukulaisia tarkistuttamaan silmänsä hyvissä ajoin.

Kyllä. Tällöin leikkaus tehdään toiseen kohtaan. Yleensä leikkausta ei tehdä kuin kahdesti. Jos toinenkaan leikkaus ei anna toivottua tulosta, voidaan aukkoon asentaa pieni putki, joka ohjaa kammionesteen taaemmaksi sidekalvon alle.
 

Glaukooma on elinikäinen, parantumaton sairaus. Näkökyvyn seuraamiseksi on syytä olla yhteydessä silmälääkäriin tavallisesti pari kertaa vuodessa.