Läheisiltä voimaa ja tukea lopettamiseen

Monen lopettajan mielestä paras apu tupakoinnin lopettamiseen löytyy läheltä. Läheiseen ihmiseen voi luottaa ja tukeutua. Mitä läheisempi henkilö on tukena muutoksessa, sitä suuremmat mahdollisuudet hänellä on vaikuttaa tupakoinnin lopettamisen onnistumiseen.

Oma puoliso, sisarukset ja läheiset kaverit sekä omat vanhemmat ovat avainasemassa. Sinun kannattaa kertoa läheisillesi, miten merkittävää heidän tukensa on: kannustaminen, ymmärtäminen, kuunteleminen ja kiinnostuksen osoittaminen antavat voimaa lopettamiseen.

Tupakoinnin lopettamisyritykset saattavat lähteä myös spontaanisti liikkeelle kavereiden kesken lyötyjen vetojen avulla tai ystävysten kesken saatujen kimppayritysideoiden ja kilpailujen innoittamina. Työnantaja saattaa tukea  tupakoinnin lopettamista konkreettisella tavalla.

 

Lopettamispäätös  liittyy usein elämänmuutokseen

Tupakoinnin lopettaminen voi lähteä liikkeelle suuremmasta elämänmuutoksesta tai tärkeistä ihmissuhteista. Tällöin tupakoinnin lopettamisen syynä voi olla vakava sairastuminen, rakastuminen, raskaus tai perheen perustaminen tai perhe ja läheiset ihmiset yleensä.

Tupakoimaton puoliso tai kumppani motivoi ja kannustaa  sinua lopettamaan tupakoinnin. Hänen seurassaan on myös helpompi olla tupakoimatta. Raskaus on naisille hyvin voimakas motivoiva tekijä. Äidiksi tuleva nainen haluaa lopettaa tupakoinnin, koska hän ei halua vahingoittaa lastaan. Perheen perustaminen motivoi myös miestä lopettamaan. Oma vanhemmuus nähdään tupakoimattomana. Syntyvää  lasta ei haluta vahingoittaa tupakansavulla, eikä hänelle haluta olla huonona esimerkkinä.

 

Et ole yksin

Suurin osa tupakoijista on huolissaan tupakoinnistaan ja iso osa heistä yrittää lopettaa tupakoinnin joka vuosi. Et siis ole yksin. Onko tuttavapiirissäsi entisiä tupakoijia? Pyydä heitä kertomaan kokemuksistaan. Saat vertaistuesta voimaa muilta lopettajilta. Kerro ystävillesi ja perheellesi, että lopetat – voit käyttää tietoisesti hyväksesi sosiaalisia paineita. Suhtaudu sosiaalisen median kirjoituksiin terveellä kriittisyydellä ja pysy lujana omassa päätöksessäsi.

 

Tupakoinnin lopettaminen on maraton, ei pikajuoksu

Tarvittavan ajan ja ponnistelun suhteen tupakoinnin lopettamisessa kannattaa olla realisti. Välillä voi olla helpompaa, välillä voi tulla vaikeampia vaiheita. Lopettamiseen liittyvät riskivaiheet tulee käyneeksi läpi suunnilleen ensimmäisen vuoden kuluessa. Lopettamista voisi verrata matkaan tai pitkään urheilusuoritukseen. Tupakoivaksi usein ajaudutaan ilman tietoista päätöstä: tupakointikertoja ja -määriä on ehkä vain tullut lisänneeksi. Lopettaminen sen sijaan käy varmemmin kerralla kuin lakkoillen, jolloin on mahdollista jättää itselleen takaportteja aloittaa uudelleen.

Tuen saaminen on tupakoinnin lopettamisessa erittäin tärkeää. Mieti etukäteen minkälaista tukea tarvitset ja mistä sitä saat. Keskustele erityisesti kumppanisi kanssa lopettamisesta. Käykää yhdessä läpi käytännön asiat, joilla on vaikutusta päätökseesi: vapaa-ajan vietto, mahdolliset vieroitusoireet, keskustelun ja rohkaisun tarve sekä pelisäännöt, jos puoliso tupakoi ja haluaa tupakoida edelleen. Hävitä lopettamispäivää edeltävänä iltana kaikki tupakointivälineesi. Älä jätä itsellesi yhtään takaporttia.