Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin tupakoinnin lopettamisesta

 

Ennen lopettamista sinun kannattaa miettiä sitä, milloin sinun tekee tavallisesti mieli tupakkaa ja miten tämä liittyy päivittäisiin toimiisi.

Olet ehkä tottunut polttamaan savukkeen aamuteen tai kahvin kanssa, aterian jälkeen tai ajaessasi autoa. Jos olet tietoinen näistä rutiineista ja tupakointitottumuksistasi, joidenkin tapojen muuttaminen voi estää sinua etsimästä vaistomaisesti tupakkaa näissä tilanteissa.

Toisaalta olet ylpeä itsestäsi, koska olet onnistunut tekemään hyvin tärkeän päätöksen, joka suojelee omaa ja lähimmäistesi terveyttä. Toisaalta tupakointi aiheuttaa vahvaa riippuvuutta – tämän vuoksi tulet todennäköisesti kaipaamaan tupakkaa jonkin aikaa ja saatat kärsiä tupakanhimosta.

Vieroitusoireet ovat voimakkaimmillaan 1-3 vuorokautta lopettamisen jälkeen, mutta niitä voi esiintyä jopa neljän viikon ajan lopettamisesta. Vieroitusoireita ovat esimerkiksi keskittymisvaikeudet, ärtymys ja levottomuus, päänsärky, huimaus, väsymys, ummetus, unettomuus ja masennus. Oireet häviävät vähitellen, mutta voit suunnitella etukäteen menetelmiä, joiden avulla pystyt selviytymään oireista. Menetelmät voivat olla monenlaisia: voit mennä kävelylle, juoda lasin vettä tai jutella ystävän kanssa.

Kun yrität lopettaa tupakointia, lopettamisesta kannattaa kertoa perheelle ja ystäville, jotta he pystyvät tukemaan sinua. Tämä koskee myös niitä ystäviä ja perheenjäseniä, jotka tupakoivat itsekin.

Sinulla on täysi oikeus pyytää tupakoivia läheisiäsi polttamaan ulkona tai toisessa huoneessa ja korjaamaan tupakkansa näkyvistä, jotta savukkeet eivät houkuttelisi sinua aloittamaan tupakointia uudestaan.

Hienotunteisuus on tärkeää, kun puhut lopettamisestasi ystäviesi kanssa. Haluat ehkä pyytää heitä osallistumaan elämänmuutokseen muuttamalla yhteisiä rutiinejanne. Tällä tavalla he voivat tukea lopettamisyritystäsi.

On olemassa monia tukimuotoja, jotka auttavat sinua vastustamaan tupakanhimoa.

Terveydenhuollon ammattilainen pystyy suosittelemaan sinulle sopivaa tukimuotoa, ja sivustoltamme löytyy myös hyödyllisiä vinkkejä, joista voi olla apua.

Muista aina, että tuntemasi tupakanhimo on merkki siitä, että elimistösi on alkanut vapauttaa itseään nikotiiniriippuvuudesta. Nämä tuntemukset häviävät ajan myötä.

Tupakointi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, joten sinun ei pidä syyttää itseäsi, vaikka olisitkin epäonnistunut aiemmissa lopettamisyrityksissäsi. Uudelleen sortuminen on tavallista, ja monet tupakoitsijat joutuvat yrittämään lopettamista useasti, ennen kuin he lopulta onnistuvat siinä.

Jos olet epäonnistunut jo monta kertaa, sinun olisi ehkä hyödyllistä palata takaisin perusasioihin saadaksesi selville, mitkä tekijät aiheuttavat uudelleen sortumiset. Myönnä itsellesi rehellisesti, mitkä tekijät laukaisevat sinussa tupakanhimon: miksi poltat, milloin poltat, ja mitkä tunnetilat ja tapahtumat ovat estäneet sinua lopettamasta aiemmin. Mieti myös, oletko muilla kerroilla käyttänyt itsellesi sopivaa lopettamismenetelmää.

Ennen kuin yrität lopettamista uudelleen, sinun kannattaa tehdä uusi toimintasuunnitelma, jossa otat huomioon kaikki ne vaikeudet, joita tulet todennäköisesti kohtaamaan. Vaikeudet saattavat liittyä jokapäiväisiin tapoihin, sosiaaliseen elämään, kodissa tai työpaikalla koettuun stressiin tai tuen puutteeseen.

Älä siis lannistu – pystyt kyllä pääsemään nikotiinista eroon.
 

Sähkötupakka (sähkösavuke, e-savuke) on sähköllä toimiva, tehdasvalmisteisen savukkeen käyttötapaa imitoiva laite. Useimmiten laite koostuu kolmesta osasta: patruunasta, lämmityselementistä ja pienestä ladattavasta akusta. Joissakin malleissa on lisäksi värillinen led-valo, joka saa laitteen näyttämään palavalta savukkeelta. Sähkösavukelaitteita on sekä kertakäyttöisiä että useita kertoja käytettäviä malleja.

Sähkötupakasta on olemassa nikotiinia sisältäviä ja nikotiinittomia versioita sekä eri makuvaihtoehtoja. Sähkötupakat voivat erota myös ulkomuodollisesti paljonkin toisistaan.

Sähkötupakoiden ja niissä käytettävien nesteiden turvallisuutta ja haitattomuutta ei ole osoitettu. Sähkösavukenesteistä ja sähkösavukkeista vapautuvasta höyrystä on löytynyt terveydelle haitallisia aineita. Niiden pitoisuudet ovat olleet pienempiä kuin tupakansavussa. Sähkösavukelaitteiden ja niissä käytettävien nesteiden laatu on ollut tutkimuksissa epätasainen. Laitteet ovat eronneet rakenteellisesti toisistaan ja niiden toimintavarmuudesta on löytynyt puutteellisuuksia. Nesteiden ilmoitettu koostumus ei ole aina vastannut todellista koostumusta edes nimellisesti samanlaisten tuotteiden välillä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin testeissä enemmistö testatuista sähkösavukelaitteista ei täyttänyt sähköturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia. Sähkötupakan käytössä muodostuvasta höyrystä on löydetty syöpävaarallisia yhdisteitä, muun muassa formaldehydia ja asetaldehydia, joita esiintyy myös tupakansavussa. Niiden on todettu myös aiheuttavan kurkun ja suun ärsytystä.

Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden ja on myrkyllistä. Nikotiininesteen juominen tai roiskeet iholle tai silmiin voivat johtaa vakaviin myrkytysoireisiin. Aikuisilla tappavana annoksena pidetään yleisesti 50–60 mg puhdasta nikotiinia kerta-annoksena.

Polttamiesi tupakoiden määrän vähentäminen on tyhjää parempi ratkaisu, mutta ainut turvallinen ratkaisu on lopettaa tupakointi kokonaan. Jos vähennät polttamiesi savukkeiden määrää, saatat huomata vetäväsi savua henkeen useammin saadaksesi savukkeista saman määrän nikotiinia, johon olet tottunut. Paras tapa lopettaa polttaminen on päättää päivämäärä, jolloin lopetat tupakoinnin kokonaan.

Ei, mutta se on joka tapauksessa erittäin haitallista ja mahdollisesti myös tappavaa. Passiivinen tupakointi on yhdistetty keuhko- ja rintasyöpään, sydänsairauksiin, hengityselinoireisiin ja sikiövaurioihin. Tupakoivan ihmisen kanssa asuvilla tai työpaikallaan tupakansavulle altistuvilla ihmisillä on 20–30 % suurempi riski sairastua keuhkosyöpään ja 25–30 % suurempi riski sairastua sydänsairauteen kuin muilla.

Savuttomat tupakkatuotteet, kuten nuuska, ovat joissakin maissa hyvin suosittuja. Nuuskaajan nikotiiniannos on keskimäärin suurempi kuin tupakoivan, ja terveyshaitat ovat samansuuntaisia kuin poltettujen tupakkatuotteiden. Nikotiini vaikuttaa nostamalla tilapäisesti verenpainetta ja sydämen sykenopeutta, jolloin sydän rasittuu normaalia enemmän. Nikotiinin vaikutuksesta verisuonet supistuvat ja lihasten verenkierto vähenee, mikä lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa lihasten palautumista urheilusuorituksen jälkeen. Lihasvoima ja -massa vähenevät, koska lihasten hapen ja ravintoaineiden saanti heikkenee. Nuuska ärsyttää suun limakalvoja ja aiheuttaa pysyviä ienrajojen syöpymisvaurioita ja hampaiden kiinnityskudosten löystymistä. Nuuskaajan hampaat värjäytyvät, kuluvat ja reikiintyvät helposti. Nuuskan käytön on todettu lisäävän suun, nenän ja nielun alueen syöpien vaaraa sekä kasvattavan riskiä sairastua sepelvaltimotautiin tai saada tappava infarkti.

Paras tapa lopettaa tupakointi on asettaa itselleen tietty lopettamispäivämäärä ja käyttää hyödykseen kaikkia näiltä sivuilta löytyviä ohjeita, tietoja ja apuvälineitä.

Kun keskustelet terveydenhuollon ammattilaisen kanssa siitä, miksi haluat lopettaa tupakoinnin, asiantuntijalla on mahdollisuus antaa sinulle tietoa saatavilla olevista lopettamismenetelmistä, joita ovat esim. nikotiinikorvaushoitovalmisteet, käyttäytymiseen liittyvä tuki ja lääkärin määräämät nikotiinittomat lääkkeet. Tutkimukset osoittavat, että jos puhut terveydenhuollon ammattilaisen kanssa saadaksesi lopettamiseen oikeanlaista tukea ja hoitoa, sinulla on neljä kertaa suuremmat mahdollisuudet onnistua, kuin jos yrittäisit lopettamista yksin.

Savukkeet pienentävät joidenkin ihmisten ruokahalua: kun he lopettavat tupakoinnin, heidän ruokahalunsa saattaa suurentua.

Jos sinua huolestuttaa lihominen ja huomaat, että ruokahalusi kasvaa tupakoinnin lopettamisen jälkeen, keskustele asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Muista, että tupakoinnin lopettaminen antaa sinulle mahdollisuuden huolehtia terveydestäsi ja fyysisestä kunnostasi. Voit aloittaa omaksumalla aktiivisemman elämäntavan ja syömällä terveellisemmin.

Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa sinua lopettamaan tupakoinnin keskustelemalla kanssasi lopetusprosessista. He auttavat sinua ymmärtämään mahdollisesti vastaan tulevia vaikeuksia, varautumaan niihin etukäteen ja laatimaan sinulle sopivan toimintasuunnitelman.

Lääkärit voivat suositella ja määrätä sinulle erilaisia lääkkeitä ja hoitoja tai ohjata käyttämään muita menetelmiä, jotka ovat tukenasi lopettamisprosessissa. He voivat myös tutustuttaa sinut paikallisiin terveyspalveluihin tai tukiryhmiin, jotka lisäävät onnistumismahdollisuuksiasi.

Jotkut ovat sitä mieltä, että polttaminen auttaa heitä hallitsemaan stressiä paremmin. Tupakoinnissa itsessään ei tosiasiassa ole mitään, mikä lieventäisi stressiä.

Jos siis vaistomaisesti etsit savuketta joka kerta, kun tunnet olosi stressaantuneeksi, tai jos stressistä on tullut ajoittain elämääsi vaivaava ongelma, stressin lieventämiseen on olemassa monia muitakin keinoja. Voit esimerkiksi varata itsellesi aikaa rentoutumiseen tai puhua ongelmistasi luotetun henkilön kanssa. Terveydenhuollon ammattilainen voi kertoa sinulle, mitkä keinot auttavat selviämään helpommin stressaavista tilanteista.

On hyvä tietää, että stressi on yksi tupakan vieroitusoireista. Kun olet selvinnyt muutamasta ensimmäisestä viikosta ilman tupakkaa, pystyt todennäköisesti hallitsemaan stressiä paljon paremmin, etkä tunne enää tarvetta turvautua tupakointiin.