Mitä CHAMPIX-hoidon aikana on odotettavissa?

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lisätietoja saat CHAMPIX-pakkauksen sisällä olevasta pakkausselosteesta. Erittäin yleiset haittavaikutukset, joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä: nenän ja kurkun tulehdus, poikkeavat unet, univaikeudet, päänsärky ja pahoinvointi.

CHAMPIXiin voi liittyä huimausta, uneliaisuutta ja lyhytaikaista tajuttomuutta. Älä aja autoa, käytä monimutkaisia koneita tai tee muita mahdollisesti vaarallisia toimia, ennen kuin tiedetään, vaikuttaako tämä lääkevalmiste kykyysi tehdä näitä toimia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos sinulla ilmenee CHAMPIX-hoidon aikana kiihtyneisyyttä, masentunutta mielialaa, käyttäytymismuutoksia tai itsetuhoisia ajatuksia, lopeta hoito ja ota heti yhteys lääkäriin.

Sydän- ja verisuonisairauksien (kardiovaskulaaristen) oireiden pahenemista tai uusia oireita on raportoitu esiintyneen enimmäkseen henkilöillä, joilla on jo ennestään esiintynyt kardiovaskulaarisia oireita. Kerro lääkärille, jos oireissasi tapahtuu muutoksia CHAMPIX-hoidon aikana. Jos sinulla ilmenee sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen viittaavia oireita, hakeudu välittömästi hoitoon.

Ennen kuin aloitat CHAMPIX-hoidon, kerro lääkärille, jos sinulla on aikaisemmin ollut kouristuskohtauksia tai sinulla on epilepsia. CHAMPIX saattaa lisätä alkoholin vaikutuksia. Jos haittavaikutukset huolestuttavat sinua, keskustele niistä viipymättä lääkärin kanssa. Lopeta CHAMPIXin käyttö ja kerro välittömästi lääkärille, jos sinulle ilmaantuu allergia- tai iho-oireita (ks. tarkemmin pakkausseloste).