Amyloidoosi

Amyloidoosi on sairaus, jossa yhteen tai useampaan elimeen kertyy säikeistä proteiinia, jota kutsutaan amyloidiksi. Koska amyloidoosi on harvinainen ja oireet vaihtelevia, saattaa taudin toteaminen viivästyä. Hoidon varhainen aloitus onkin taudinhallinnan kannalta keskeistä. 

Mistä amyloidoosi johtuu? 

Amyloidisäikeitä muodostuu, kun tietyt proteiinit laskostuvat virheellisesti ja alkavat kertyä kudoksiin. Amyloidia voi kertyä yhteen elimeen tai sitä voi esiintyä useassa eri kudoksessa muodostaen niin sanotun systeemisen amyloidoosin. Kudoksiin kertyvät amyloidisäikeet häiritsevät elinten normaalia toimintaa aiheuttaen erilaisia oireita.

Uusia systeemisiä amyloidooseja todetaan vuosittain noin 1 per 100 000 henkilöä. Amyloidoosi voi olla hankinnainen tai perinnöllinen, eli amyloidia voi kertyä joko ikääntymisen tai geenivirheen seurauksena. Ihmisellä ainakin kolmisenkymmentä eri proteiinia voi muodostaa amyloideja ja amyloidoosit onkin nimetty eri amyloidityyppien mukaan. Tavallisimmat amyloidoosit ovat immunoglobuliinin kevytketju- eli AL-amyloidoosi, reaktiivinen amyloidoosi (AA) ja perinnöllinen tai hankinnainen transtyretiiniamyloidoosi (ATTR).

Amyloidoosin oireet

Eri amyloidoosien ja oireiden luonne riippuu siitä, mihin kudoksiin ja mitä amyloidiproteiinia kertyy. Sydän ja munuaiset ovat tyypillisiä kohdekudoksia.

Munuaisissa amyloidin kertyminen voi aiheuttaa nefroosin, jossa virtsaan erittyy suuria määriä veren proteiineja. Sydämessä amyloidin kertyminen voi aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa. Myös ääreishermostossa havaittavat laaja-alaiset toimintahäiriöt eli monihermosairaudet ovat mahdollisia. Lisäksi amyloidin kertyminen voi aiheuttaa esimerkiksi kielen, maksan tai pernan suurentumista.

Transtyretiini- eli ATTR-amyloidoosi

Transtyretiinivälitteisen ATTR-amyloidoosin ilmenemismuodot vaihtelevat etenevästä monihermosairaudesta eli polyneuropatiasta (ATTR-PN) sydänoireisiin ja sydänlihassairauteen eli kardiomyopatiaan (ATTR-CM). 

ATTR-amyloidoosi johtuu maksan tuottaman transtyretiiniproteiinin (TTR) kertymisestä elimistöön. Transtyretiinin nimi (trans-ty-retin) liittyy sen kuljetustehtävään veressä, jossa se kuljettaa kilpirauhashormonia (tyroksiini) sekä A-vitamiinia (retinoli). ATTR-amyloidoosia on kahta päätyyppiä: perinnöllistä ja hankinnaista tautimuotoa. 

Perinnöllisen ATTR-amyloidoosin aiheuttaa virhe transtyretiiniä koodaavassa TTR-geenissä. TTR-geenin tautimutaatioita on tunnistettu maailmanlaajuisesti jo yli 130. Perinnöllinen ATTR-amyloidoosi periytyy vallitsevasti, eli tautia sairastavan jälkeläisillä on 50 %:n riski sairastua. Perinnöllistä ATTR-amyloidoosia tavataan eniten Ruotsissa, Portugalissa ja Japanissa, mutta Suomessa se on hyvin harvinainen.

Ikääntymiseen liittyvässä hankinnaisessa ATTR-amyloidoosissa taudin aiheuttaa normaali transtyretiini. Hankinnaista ATTR-amyloidoosia tavataan tyypillisesti enemmän miehillä, ja sen esiintyvyys kasvaa iän myötä. Tautimuotoa kutsuttiin aikaisemmin seniiliksi amyloidoosiksi.