Haavaisen paksusuolitulehduksen vaikutus elämään

Haavainen paksusuolitulehdus vaikuttaa monen sairastavan elämään enemmän kuin yleisesti kuvitellaan. Sairaus koetaan henkisesti raskaaksi, ja uupumus, toivottomuus ja häpeä ovat yleisiä tuntemuksia.

Haavaista paksusuolitulehdusta sairastavien yksi yleisimmistä oireista on ripuli, ja vessassa täytyy käydä useita kertoja päivässä. Sinne on myös päästävä nopeasti. Kivut ja jatkuva vessassa ramppaaminen vaikuttavat laajasti myös henkiseen jaksamiseen ja koko elämään. Vaikutus elämänlaatuun koetaan merkittävänä, vaikka sairaus olisi remissiossa eli ei aktiivinen.  Moni potilas kokee, että sairaus päättää heidän elämästään, eivätkä he itse. 

Jotta yleinen ymmärrys sairaudesta paranisi, lääkeyhtiö Pfizer ja potilasjärjestö Crohn ja Colitis ry ovat selvittäneet kyselytutkimuksen avulla sitä, miten haavaista paksusuolitulehdusta sairastavat itse kokevat sairautensa vaikuttavan heidän elämäänsä. Kyselyyn osallistui yli 500 suomalaista haavaista paksusuolitulehdusta sairastavaa. Tutkimuksen tuloksia on esitelty alla olevassa infograafissa1.

tutkimustulokset

1. Molander P, et al. Scand J Gastroenterol 2019 Jul;54(7):869-875