Migreenin tunnistaminen

Kuinka yleistä migreeni on?

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että vuositasolla Euroopassa ja Amerikassa 6–8 % miehistä ja 15–18 % naisista sairastaa migreeniä.9

Naisten migreenien yleisyyden on arvioitu johtuvan myös siitä, että naisten hormonikierto on yksi tavallisimpia migreeniä laukaisevia tekijöitä. 4 Esimerkiksi estrogeenitasojen laskun on arvioitu aiheuttavan niin sanottua hormonaalista migreeniä eli kuukautismigreeniä.8

Migreenin esiintyvyys on tyypillisesti ikäsidonnaista, useimmiten migreeni alkaa puberteetti-iässä ja eniten kohtauksia esiintyy 30–50 vuoden iässä. 5 Kolme neljästä migreenikosta kärsii vähintään yhden kohtauksen kuukaudessa ja enemmän kuin puolet heistä kokee vaikeaa toimintakyvyn alenemista kohtauksen aikana.10

On arvioitu, että Suomessa tapahtuu noin 15 000 kohtausta päivittäin. 7 Migreeni onkin merkittävin työkykyä heikentävä sairaus 15–49-vuotiaiden naisten ikäryhmässä. 4 Migreeni kroonistuu noin 2%:lla väestöstä, kun kriteerinä pidetään yli 15 oirepäivää kuukaudessa yli kolmen kuukauden ajalla. 7

Kuinka migreeni diagnosoidaan? 

Migreenin diagnoosi tehdään yleensä oirekuvan perusteella. Erityisiä tutkimuksia migreenin tunnistamiseen tehdään harvoin, mutta toisinaan saatetaan tarvita erikoislääkäriä tai pään kuvantamista. Yleisesti migreenipotilaat voidaan tutkia ja hoitaa perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa.

Kärsitkö migreenistä?

Migreenillä on useita tyypillisiä oireita. Mitä useampaan alla olevaan kysymykseen vastaat kyllä, sitä todennäköisempää on, että kyseessä on migreeni eikä esimerkiksi jännitys- tai muu päänsärky. 2

Migreenin oireet.

 

Varaa aina aika lääkärille 

Päänsärkyjen taustalla voi olla monia tekijöitä, jotka on poissuljettava ennen migreenidiagnoosia. Jos sinulla ei ole lääkärin tekemää migreenidiagnoosia, varaa aika työterveydenhuoltoon, terveyskeskukseen tai lääkäriasemalle asian selvittämiseksi. 6

Poissuljettavia syitä ovat mm. 

 • Tuki- ja liikuntaelinvaivat, kuten ryhtiviat ja niskahartiavaivat
 • Purentaviat
 • Silmien taittovirheet ja ikänäkö
 • Unihäiriöt
 • Epäsäännöllinen ruokailu ja liian vähäinen veden juominen 
 • Infektiotaudit
   

Viitteet:

 1. https://migreeni.org/tietoa/migreeni/ viitattu 4.3.2022
 2. https://www.kaypahoito.fi/hoi36050
 3. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00047
 4. Steiner, T.J., Stovner, L.J., Jensen, R. et al. Migraine remains second among the world’s causes of disability, and first among young women: findings from GBD2019. J Headache Pain 21, 137 (2020). https://doi.org/10.1186/s10194-020-01208-0
 5. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-…
 6. https://migreeni.org/migreeni-ja-tyoelama/tietoa-migreenista/diagnosoin… viitattu 4.8.2022
 7. https://ilmavirtamigreeni.com/migreenin-yleisyydesta-ja-luokittelusta/&…;
 8. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00621 viitattu 19.8.
 9. Steiner, T.J., Stovner, L.J., Jensen, R. et al. Migraine remains second among the world’s causes of disability, and first among young women: findings from GBD2019. J Headache Pain 21, 137 (2020). https://doi.org/10.1186/s10194-020-01208-0
 10. https://ilmavirtamigreeni.com/migreenin-yleisyydesta-ja-luokittelusta/&…;