Nivelreuma

Nivelreuma on pitkäaikainen tulehdussairaus, jolle on tyypillistä niveltulehdus. Aikuisia nivelreumaa sairastavia on Suomessa noin 35 000 ja siihen sairastuu vuosittain lähes 2000 suomalaista. Sairaus on naisilla 2–3 kertaa yleisempi kuin miehillä. Yleisin sairastumisikä on 60–70 vuotta. 

Nivelreuman aiheuttajaa ei tiedetä, mutta jotkut tekijät lisäävät sen vaaraa. Nivelreuman puhkeamiseen on vaikutusta sekä perinnöllisillä että ympäristötekijöillä. Tupakointi on toistaiseksi ainoa varma nivelreuman riskitekijä, johon voi itse vaikuttaa.

Oireet

Nivelreuman oireet alkavat useimmiten pienistä ja keskisuurista nivelistä, mutta mikä tahansa nivel voi sairastua ensimmäisenä. Tulehtunut nivel on turvonnut, aamujäykkä ja arka. Nivelreumalle ominaista on oireiden symmetrisyys, eli molempien käsien ja jalkojen nivelet sairastuvat suunnilleen samaan aikaan. Tulehduksen myötä verenkuvassa lasko eli senkka ja CRP voivat olla koholla.


Hoito

Nivelreuman hoidon tavoitteena on oireettomuus sekä normaalin työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Lääkehoito aloitetaan tavallisesti REKO-yhdistelmähoidolla, johon kuuluu metotreksaatti, sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini sekä pieniannoksinen glukokortikoidi. Mikäli tautia ei saada rauhoittumaan yhdistelmälääkehoidolla, hoidetaan tautia biologisilla lääkkeillä tai tablettina otettavilla ns. JAK-estäjillä. Hoito tähtää siihen, ettei eroosiota eli nivelvaurioita kehity. Tulehtuneen nivelen paikallishoitona glukokortikoidia eli kortisonivalmistetta voidaan myös pistää suoraan niveleen.

Tulehduskipulääkkeitä käytetään ainoastaan tarvittaessa. Varsinkin glukokortikoidihoidon yhteydessä on tärkeää huomioida riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti.

Leikkaushoidoilla voidaan poistaa nivelistä tai jännetupista tulehduskudosta, mutta tällaisten leikkausten tarve on nykyisin vähäinen. Toisaalta jo vaurioituneiden nivelten korjaaminen tekonivelillä on kehittynyt ja lisääntynyt.

Nivelreuman hoitoon kuuluu aina fysioterapia, jonka avulla estetään nivelten jäykistymistä ja muita haittoja. Nivelreumaa sairastava voi vaikuttaa itse sairauteen, sillä useissa tutkimuksissa on todettu liikuntaharjoittelun parantavan nivelten liikkuvuutta ja toimintakykyä. Liikuntaharjoittelun toteuttamiseen saa ohjeita fysioterapeutilta.


Ennuste

Nivelreumaan ei ole parantavaa hoitoa, mutta varhainen sairauden tunnistaminen ja aktiivinen hoito parantavat taudin ennustetta. Nykyisin suurin osa nivelreumaan sairastuneista pystyy normaaliin elämään, perustamaan perheen ja säilyttämään työkykynsä.