Hemofilian hoito 

Nivelten ja lihasten terveyden takia hoidon on hyvä perustua ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisy on tarpeen mukaan annettua korvaushoitoa parempi vaihtoehto, sillä useilla potilailla spontaanit vuodot voidaan estää säännöllisin pistoksin ja näin vältytään pitkäaikaisilta nivelvaurioilta. Muita hoitomuotoja, kuten kivunlievitystä ja fysioterapiaa, voidaan suositella taudinkuvan vakavuuden ja yksilön tarpeiden mukaan.

Profylaktinen hoito

Hemofilian profylaktisella hoidolla tarkoitetaan vuotoja ennaltaehkäisevää säännöllistä korvaushoitoa. Profylaksiahoidossa hemofiliaan sairastunut saa hyytymistekijävalmistetta 2-3 kertaa viikossa joka viikko. Näin voidaan varmistaa, että hyytymistekijäpitoisuus pysyy veressä riittävän korkealla tasolla estäen verenvuodot. Korvaushoitovalmiste annostellaan yleensä aamuisin ja erityisesti niinä aamuina, kun tiedät, että aiot päivän aikana harrastaa liikuntaa.

Akuutit tilanteet

Hyytymiskorvausvalmistetta käytetään myös akuuteissa verenvuototilanteissa, jos saat profylaktisesta hoidosta huolimatta vuotoja, saat vamman tai joudut esim. leikkaukseen tai onnettomuuteen. Tällöin korvaushoitovalmistetta annetaan profylaksiahoitoa isommalla annoksella ja useammin, kunnes vuototilanne on saatu rauhoittumaan.

Milloin tulisi hakeutua hoitoon? 

Hemofiliapotilaita neuvotaan tavallisesti hakeutumaan hoitoon, jos:

  • he satuttavat niskansa, suunsa, kielensä, kasvonsa tai silmänsä
  • päähän on kohdistunut kova isku ja potilaalla on sen seurauksena päänsärkyä
  • haava vuotaa paljon tai pitkään verta tai oksennuksessa on verta
  • missä tahansa kehon osassa esiintyy vaikeaa kipua tai turvotusta
  • potilas saa avohaavan, joka vaatii tikkausta
  • potilas epäilee saaneensa luunmurtuman