Lastenreumapotilaan hoitopolku

Lastenreumapotilaan hoitopolku auttaa perheitä hahmottamaan lastenreumaa sairastavan lapsen hoidon vaiheita.

Interaktiivisen reumanhoitopolun avulla voit tutustua lastenreuman hoidon eri vaiheisiin ja arjen tukimahdollisuuksiin. Lastenreumaa sairastavan hoitoon osallistuvat monien eri alojen ammattilaiset, ​kuten lääkärit, hoitajat ja fysioterapeutit. Hoitopolun avulla halutaan auttaa lapsia ja heidän läheisiään ymmärtämään paremmin, miten hoito etenee,  kuka ammattilaisista vastaa mistäkin asioista ja mitä polun varrella on odotettavissa. 

Polku on rakennettu PDF-muotoon ja klikkaamalla tiedostosta polun eri vaiheita saa lisätietoa kyseisestä kokonaisuudesta. Hoitopolun alalaitaan on koottu tietoa lapsen hoidosta vastaavista ammattilaisista, reumapolikinikoiden yhteystiedot sekä hyödyllistä tietoa arjen tueksi.

 

lastenreumapotilaan hoitopolku

Tutustu hoitopolkuun