Elämä migreenin kanssa

Tuoreen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan migreeni kuormittaa arkea monella tapaa. 

Migreeni on on yksilöllinen sairaus, joka haittaa siitä kärsivien arkea eri tavoin. Se on myös merkittävä työikäisten elämää vaikeuttava sairaus ja noin kolme kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä. Migreenin vaikutuksia työhön ovat muun muassa keskittymisvaikeudet, työtehon lasku ja poissaolojen lisääntyminen. Migreenin aiheuttama työkyvyttömyys voi kestää pahimmillaan useita päiviä.3

Lisätäkseen ymmärrystä sairaudesta Suomen Migreeniyhdistys ry ja Pfizer toteuttivat valtakunnallisen migreeni-kyselytutkimuksen kesällä 2022. Tutkimukseen vastasi 4 659 henkilöä.
 

Tutustu kyselyn tuloksiin:

 

Migreenikyselyn infograafi 2022

Viitteet:

 

  1. Migreeni: Duodecim Terveyskirjasto, 2019: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00047/migreeni?q=migreeni Viitattu 2.9.2022
  2. Tietoa migreenistä: Migreeniyhdistys: https://migreeni.org/tietoa/migreeni/krooninen-migreeni/ Viitattu 2.9.2022
  3. Migreeni ja työhyvinvointi: Migreeniyhdistys: https://migreeni.org/migreeni-ja-tyoelama/migreeni-ja-tyohyvinvointi/ Viitattu 2.9.2022