Lapsen kasvuhäiriöt

Kasvu on ikkuna lapsen terveyteen ja poikkeamat kasvussa voivatkin ennakoida terveyteen liittyviä pulmia sekä mahdollisia lapsuusiän sairauksia. Kasvuhäiriöille on useita aiheuttajia, joita tarvittaessa tutkitaan tarkemmin taustalla olevan syyn löytämiseksi.

Lapsen kasvuun vaikuttavat useat erilaiset tekijät. Pääosin lapsen pituus määräytyy vanhemmilta perittyjen perintötekijöiden perusteella, mutta myös muut asiat vaikuttavat lopulliseen pituuteen. Elimistössä kasvua säätelevät erilaiset hormonit, tärkeimpinä kilpirauhas- ja kasvuhormoni sekä sukupuolihormonit. Myös ravitsemuksella on tärkeä rooli lapsen kasvussa. Erilaiset sairaudet voivat vaikuttaa lapsen kasvuvauhtiin, ja kasvun seuranta onkin tärkeä ikkuna lapsen yleiseen hyvinvointiin. 
 

Lapsen kasvu -oppaat

Opas kasvuhormonihoitoa saavan lapsen perheelle

Opas on tarkoitettu kasvuhormonihoitoa saavan lapsen perheen tueksi ennen hoidon aloitusta ja sen aikana. Opas sisältää myös vinkkejä hoidosta keskustelemiseen lapsen kanssa ja pistospelon selättämiseen.

Lataa opas

Lapsen kasvu - mitä kasvukäyrät kertovat? -opas on tarkoitettu sekä lasten parissa työskenteleville ammattilaisille että lasten vanhemmille. Kirjan tarkoituksena on syventää lukijan tietoa lapsen normaalista kasvusta ja erityisesti sen arvioinnista kasvukäyrien avulla.

 

Lataa opas

Puberteetti – matkalla kohti aikuisuutta on itsenäinen jatko-osa Lapsen kasvu – mitä kasvukäyrät kertovat? -oppaalle.

Opas on tarkoitettu sekä nuorille ja heidän perheilleen että opiskelijoille ja lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Lataa opas