Atooppista ihottumaa sairastavaa kuormittavat kutina ja unettomuus

Kyselytutkimuksen mukaan yli 80 prosentilla atooppista ihottumaa sairastavista oli oireita vähintään viikoittain hoidosta huolimatta. Atooppinen ihottuma voi vaikuttaa useisiin elämän osa-alueisiin – yleisimmin unen laatuun, mielialaan ja itsetuntoon. Sairautta ja sen hoitomahdollisuuksia ymmärretään onneksi yhä paremmin.

Oireilua hoidosta huolimatta

Atooppista ihottumaa sairastavien kokemuksia kartoittavassa kyselyssä yli puolet vastaajista oli huolissaan, ettei atooppisen ihottuman oireita saada koskaan hallintaan. Hoidosta huolimatta yli puolella vastaajista oli oireita viikoittain ja lähes joka kolmannella päivittäin. Yleisimmin raportoituja oireita hoidosta huolimatta olivat kutina, kuiva iho ja ihottuma. Lisäksi yli 40 prosentilla vastaajista oli esiintynyt ihon verenvuotoa, vetistystä ja paksuuntumista.

Allergia-, iho- ja astmaliitto sekä lääkeyritys Pfizer toteuttivat yhteistyössä valtakunnallisen kyselytutkimuksen vuonna 2021. Verkkokyselyyn osallistui 251 henkilöä, joista noin 80 prosenttia koki atooppisen ihottumansa vaikeusasteen keskivaikeaksi tai vaikeaksi.

Pitkäaikainen ihosairaus vaikuttaa elämänlaatuun

Atooppinen ihottuma on pitkäaikainen tulehduksellinen ja kutiseva ihosairaus. Se alkaa tyypillisesti lapsuudessa ja voi jatkua läpi koko elämän. Atooppisen ihottuman oireisiin liittyy vaikeasti ennustettavaa aaltoilua eli pahenemisvaiheita: välillä kutina ja ihottuma vaivaavat, toisinaan on rauhallisia vaiheita. Arvaamaton ja pitkäaikainen sairaus voi hankaloittaa päivittäistä elämää monin tavoin. 

Erityisesti kutina voi olla suorastaan sietämätöntä ja johtaa pitkäaikaisena esimerkiksi unihäiriöihin. Lähes 80 prosenttia kyselyyn vastaajista oli kokenut kutinaoireita hoidosta huolimatta joko usein tai jatkuvasti viimeisen vuoden aikana. Vastaajat arvioivat kutinan voimakkuuden olevan keskimäärin 6,7 asteikolla yhdestä kymmeneen (1 = ei lainkaan kutinaa, 10 = pahin mahdollinen kutina). Lähes viisi prosenttia raportoi voimakkuuden olevan pahin mahdollinen.

Yli puolet vastaajista oli kokenut sairauden vuoksi unettomuutta, kipua, uupumusta tai väsymystä viimeisen vuoden aikana. Yli neljännes koki atooppisen ihottuman vaikuttaneen haitallisesti mielialaan tai itsetuntoon. Lisäksi yli viidennes arvioi, että sairaus oli vaikuttanut vähintään kohtalaisesti työelämään, harrastuksiin, kykyyn suoriutua kotitöistä tai liikkumisen määrään ja laatuun.

Nykyhoidon tavoitteet ja vaihtoehdot tuovat toivoa

Ymmärrys atooppisesta ihottumasta on lisääntynyt ja hoitovaihtoehtojen määrä on kasvanut viime vuosina. Nykyään atooppisen ihottuman hoidon ei tulisi olla tempoilevaa pahenemisvaiheiden hoitoa, vaan hoidon tavoitteena on oireiden pitkäjänteinen hallinta. Oikeanlaisella hoidolla pahenemisvaiheiden määrä ja vaikeus vähenevät ja sairaus häiritsee mahdollisimman vähän elämää, opiskelua tai työntekoa.

Jos atooppisen ihottuman oireet haittaavat päivittäistä elämää, hakeudu lääkärin vastaanotolle.  Erikoislääkärin arviota tarvitaan esimerkiksi silloin, kun ihottuma on vaikea tai oireita ei saada hallintaan.

Lue lisää atooppisesta ihottumasta ja sen hoitomuodoista

Tutustu muihin artikkeleihin

Teksti perustuu seuraaviin lähteisiin: Atooppinen ihottuma -kyselyn tulokset, marraskuu 2021. Saatavilla:
https://www.pfizer.fi/ajankohtaista/uutiset/atooppinen-ihottuma-kyselyn-tulokset-marraskuu-2021, Tarnanen K, ym. Atooppinen ihottuma (atooppinen ekseema). Käyvän hoidon potilasversiot. Viitattu 21.11.2023. Saatavilla: https://www.terveyskirjasto.fi/khp00081; Koulu L. Atooppinen ihottuma vaikuttaa elämänlaatuun ja elämänhaluun. Duodecim 2020;136:2479–83. Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/duo15895.