Akromegaliaa sairastavan hoitopolku potilaan ja ammattilaisen tueksi

Akromegalian hoitopolku tarjoaa käytännöllistä tietoa sairaudesta ja sen hoidosta

Hoitopolun tavoite

Hoitopolku kuvaa akromegaliaa sairastavan hoitoa potilaan näkökulmasta. Akromegalian hoito etenee kaikkialla Suomessa kuvatun hoitopolun mukaisesti. Hoitopolku on selkeä ja helppokäyttöinen digitaalinen työkalu, joka auttaa potilasta ja hänen läheisiään tiedon haussa, mutta sitä voidaan käyttää apuna myös vastaanotto- ja hoitotilanteissa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa.

Hoitopolun hyödyt

Akromegaliaa sairastavan hoitopolku tarjoaa potilaille ja läheisille kokonaiskuvan siitä, miten akromegalian hoitoa toteutetaan valtakunnallisesti. Hoitopolun eri vaiheisiin on koottu toimenpiteitä ja ohjeita helpottamaan potilaiden ja läheisten tiedonhakua. Hoitopolku on kuvattu Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Aivolisäkepotilasyhdistys Sellan ry:n yhteistyönä. Hoitopolun on toteuttanut Nordic Healthcare Group, ja työtä on tukenut Pfizer.

Miltä hoitopolku näyttää ja mitä sieltä löytyy?

Hoitopolun etusivulta löydät keskeisimmät teemat akromegalian tunnistamiseen, hoitoon ja elämään sairauden kanssa liittyen. Klikkaamalla aiheita pääset tutustumaan tarkemmin sisältösivuihin. Sisältösivujen kautta tarkempaa tietoa hoitopolun eri vaiheisiin.

Tutustu hoitopolkuun tästä

Akromegalia hoitopolku 2

Akromegaliasta muualla netissä:

AcroQol-elämänlaatukysely

Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry