Reuman hoito

Reumaa hoidetaan pääasiassa lääkkeillä, mutta myös itsehoidolla on tärkeä rooli reuman onnistuneessa hoidossa. Reuman hoitopolussa on useita vaiheita oireiden tunnistamisesta jatkuvaan hoitoon. 

Reuman hoidossa pyritään oireettomuuteen, sillä parantavaa hoitoa reumaan ei ole. Varhain aloitetulla, sopivalla ja riittävällä lääkityksellä on kuitenkin usein mahdollista nopeimmillaan muutamassa kuukaudessa saavuttaa oireettomuus, eli remissio. Remissiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa tulehdukseen liittyviä kipuja ja turvotuksia ei ole eikä niveliin kehity vaurioita. Tavoitteena on, että toiminta- ja työkyky voidaan hoidon myötä palauttaa.

Reumasairaudesta riippuen hoidossa voidaan yhdistää erilaisia reumalääkkeitä, joita ovat: tavanomaiset antireumaattiset lääkkeet, biologiset lääkkeet, kohdennetut reumalääkkeet, kipulääkkeet ja kortisoni. Myös itsehoidolla, kuten liikunnalla, fysioterapialla ja ruokavaliolla on tärkeä rooli reuman hoidossa.

Kun olette käyneet lääkärin kanssa läpi reuman hoitoihin liittyviä hyötyjä ja riskejä, teette yhdessä päätöksen siitä, miten reumaa hoidetaan. 

Reuman hoitopolku

Reuman hoitopolussa on useita vaiheita oireiden tunnistamisesta jatkuvaan hoitoon. Olemme koonneet yhteenvedon reuman hoitopolun vaiheista, jotta saat yleiskuvan siitä, miten reumaa hoidetaan. Hoitopolku voi vaihdella toimipaikoittain.  

Reumaepäily

Reumaepäilyn herätessä varaa mahdollisimman nopeasti aika työterveys- tai terveyskeskuslääkärille, joka arvioi, onko kyse mahdollisesti reumasta, ja kirjoittaa sinulle tarvittaessa lähetteen jatkotutkimuksiin reumalääkärin eli reumatologin, klinikalle sekä mahdollisiin täydentäviin tutkimuksiin.

Reumadiagnoosi ja hoidon aloitus

Reuman hoito aloitetaan yleensä sairaalan reumapoliklinikalla, jossa reumatologi tekee reumadiagnoosin. Reumatologin ja mahdollisesti myös reumahoitajan kanssa puhutte tarkemmin sairaudesta ja sen hoitovaihtoehdoista. Lääkehoito aloitetaan heti, jotta oireet saadaan mahdollisimman nopeasti kuriin ja samalla saatetaan sopia myös tiettyihin lääkehoitoihin liittyvien ns. seurantakokeiden aikataulusta. Reumalääkkeet saattavat joskus vaikuttaa haitallisesti maksan toimintaan tai veren soluihin, ja siksi useimpien reumalääkkeiden kohdalla seurantakokeilla varmistetaan, että näitä haitallisia vaikutuksia ei ole havaittavissa. Seuraavalla käynnillä tarkistetaan lääkehoidon sopivuutta. Jatkokäynneillä reumatologi varmistaa, että lääkityksellä on ollut toivottu vaikutus ja että reuma on rauhoittunut. Tarvittaessa lääkitystä tarkistetaan. 

Reuman seuranta

Kun reuma on saatu remissioon eli reuma on oireeton, jatketaan hoidon seurantaa joko erikois- tai perusterveydenhuollossa. Laboratoriokokeiden ja kontrollikäyntien aikataulut vaihtelevat toimipaikoittain.