Atooppista ihottumaa sairastavilla epätietoisuutta hoidon tavoitteista

Kyselytutkimuksen mukaan yli viidesosa atooppista ihottumaa sairastavista ei tiennyt, mitä hyvä hoitotulos tarkoittaa heidän kohdallaan. Nykyhoidon tavoitteena on oireiden pitkäkestoinen hallinta.

 Jatkuvan oireilun vaikutus elämään

Atooppista ihottumaa sairastavien kokemuksia kartoittavan kyselyn perusteella yli 80 prosentilla vastaajista oli oireita vähintään viikoittain hoidosta huolimatta. Yli puolet vastaajista oli kokenut sairauden vuoksi unettomuutta, kipua, uupumusta tai väsymystä viimeisen vuoden aikana.

Kuitenkin joka kolmas vastaaja koki vaikeaksi keskustella sairauden vaikutuksista päivittäiseen elämään, ja yli 40 prosenttia kertoi joskus vähättelevänsä oireita lääkärin kanssa keskustellessaan.

Allergia-, iho- ja astmaliitto sekä Pfizer toteuttivat yhteistyössä valtakunnallisen kyselytutkimuksen vuonna 2021. Verkkokyselyyn osallistui 251 henkilöä, joista 80 prosenttia koki atooppisen ihottumansa vaikeusasteen keskivaikeaksi tai vaikeaksi.

Epätietoisuutta hoidosta

Valtaosa (82 %) lievää atooppista ihottumaa sairastavista koki sairautensa olevan hyvässä hoitotasapainossa vastaushetkellä. Vastaavasti näin koki alle puolet keskivaikeaa ja vain viidesosa vaikeaa atooppista ihottumaa sairastavista. 

Suurin osa (69 %) vastaajista, jotka kokivat sairautensa olevan hyvässä hoitotasapainossa, raportoi kuitenkin oireita vähintään kerran viikossa. Yli viidennes kertoi, ettei heille ollut selvää, mitä hyvä hoitotulos tarkoittaa heidän kohdallaan. Lisäksi 40 prosenttia vastaajista koki, ettei heillä ollut käsitystä hoitonsa jatkumisesta tulevaisuudessa.

Vastaajat kaipasivat lisää tietoa etenkin hoitojen kehittymisestä ja hoitovaihtoehdoista. Yli 40 prosenttia koki, ettei heillä ollut mahdollisuutta keskustella riittävästi atooppisesta ihottumastaan ja hoitotavoitteistaan lääkärin kanssa.

Kuva mukailtu Atooppinen ekseema Käypä hoito -suosituksesta (Duodecim 2023).

Yksilöllinen hoidon valinta

Ymmärrys atooppisesta ihottumasta on lisääntynyt viime vuosina, ja nykyään atooppisen ihottuman hoidon ei tulisi olla tempoilevaa pahenemisvaiheiden hoitoa. Hoidon tavoitteena on oireiden pitkäjänteinen hallinta ja pahenemisvaiheiden määrän sekä vaikeuden väheneminen. Oikeanlaisella hoidolla sairaus häiritsee mahdollisimman vähän elämää, opiskelua tai työntekoa.

Atooppisen ihottuman hoito valitaan aina yksilöllisesti, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi ihottuman laajuus ja vaikeusaste, aiemmat hoidot sekä muut sairaudet ja lääkitykset. 

Lievässä atooppisessa ihottumassa esiintyy kuivia ihoalueita, satunnaista kutinaa ja ihon punoitusta. Keskivaikeaan sairauteen liittyy toistuvaa kutinaa ja punoitusta sekä mahdollisesti myös ihon rikkoutumista ja paksuuntumista. Vaikeaa atooppista ihottumaa sairastavalla on esimerkiksi jatkuvaa kutinaa, laaja-alaista punoitusta, ihon rikkoutumista, paksuuntumista ja myös verenvuotoa.

Hoitovaihtoehdot ja niiden porrastus

Ihon rasvaus perusvoiteella 1–2 kertaa päivässä on kaikkien atooppista ihottumaa sairastavien hoidon kulmakivi. Lievässä sairaudessa riittää yleensä säännöllinen rasvaus perusvoiteella ja ihottuman hoito lääkärin ohjeiden mukaan. 

Jos perusvoiteella rasvaus ei riitä pitämään atooppisen ihottuman oireita poissa, käytetään lääkevoidetta, ensisijaisesti kortisonivoidetta. Jos perusrasvaus ja kortisonivoiteet eivät auta oikein käytettyinä tarpeeksi, erikoislääkäri voi määrätä esimerkiksi kalsineuriinin estäjävoidetta tai valohoitoa. 

Vaikeassa taudissa harkitaan systeemistä eli sisäistä lääkehoitoa, jos paikallishoito ja mahdollinen valohoito eivät riitä oireiden hallitsemiseksi. Atooppisen ihottuman pitkäaikaiseen systeemiseen hoitoon käytettäviä lääkkeitä ovat immunosuppressiiviset lääkkeet, biologiset lääkkeet ja JAK-estäjät. Osa lääkkeistä otetaan suun kautta tablettina ja osa pistetään. Sopiva lääkitys valitaan yksilöllisesti, atooppista ihottumaa sairastavan toiveita kuunnellen.

Oikeanlaisella hoidolla atooppisen ihottuman oireita voidaan hallita pitkäkestoisesti. Jos atooppisen ihottuman oireet haittaavat päivittäistä elämää, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Älä vähättele!
Lue lisää atooppisesta ihottumasta ja sen hoitomuodoista

Tutustu muihin artikkeleihin

Teksti perustuu seuraaviin lähteisiin: Atooppinen ihottuma -kyselyn tulokset, marraskuu 2021. Saatavilla:
https://www.pfizer.fi/ajankohtaista/uutiset/atooppinen-ihottuma-kyselyn-tulokset-marraskuu-2021; Tarnanen K, ym. Atooppinen ihottuma (atooppinen ekseema). Käyvän hoidon potilasversiot. Viitattu 23.11.2023. Saatavilla: https://www.terveyskirjasto.fi/khp00081; Koulu L. Atooppinen ihottuma vaikuttaa elämänlaatuun ja elämänhaluun. Duodecim 2020;136:2479–83. Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/duo15895.
Hoitovaihtoehdot ja niiden porrastus -kuva on mukailtu lähteestä: Atooppinen ekseema. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen yleislääketieteen yhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 11.12.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.