Diagnoosina levinnyt rintasyöpä 

Lähes tuhat suomalaista saa vuosittain kuulla sairastuneensa levinneeseen rintasyöpään, johon ei ole parantavaa hoitoa. Parantumattomankin sairauden kanssa voi kuitenkin elää täyttä elämää.  

Levinnyt eli metastasoitunut rintasyöpä tarkoittaa, että syöpä on levinnyt rinnasta muualle kehoon: pahanlaatuiset solut ovat muodostaneet etäpesäkkeitä eli metastaaseja rinnan ja sen lähellä sijaitsevien imusolmukealueiden ulkopuolelle, tyypillisimmin luustoon, keuhkoihin tai maksaan – joskus myös aivoihin. 

 “Syöpää löytyi luustosta, keuhkosta ja rintaontelosta – myös keuhkoputkesta.” Minna 

Noin 5–10 prosentilla rintasyöpään sairastuneista havaitaan etäpesäkkeitä jo sillä hetkellä, kun rintasyöpä todetaan ensimmäisen kerran. Lisäksi noin 15–20 prosenttia aluksi paikallisiksi todetuista rintasyövistä uusiutuu myöhemmin levinneenä. 

”Olin siinä käsityksessä kuten monet muutkin, että se paranee aina.” Leena 

Levinneeseen rintasyöpään ei ole parantavaa hoitoa. Siksi rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin kuolemaan johtava syöpäsairaus: vuosittain siihen menehtyy lähes 900 naista. Sairastuneiden elinajanodote on keskimäärin kolme vuotta, mutta moni elää sairauden kanssa huomattavasti pidempään hyvää, antoisaa elämää.

Tavoitteena saada syöpä kuriin 

Levinneeseen rintasyöpään sairastuneet ovat varsin erilaisen tilanteen edessä kuin paikallisen rintasyöpädiagnoosin saaneet.  

Etäpesäkkeiden sijainti vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia oireita syöpä aiheuttaa ja miten syöpä vaikuttaa sairastuneen päivittäiseen elämään. Esimerkiksi luustoon levinnyt rintasyöpä saattaa aiheuttaa kipuja, kun taas aivoihin levinnyt syöpä voi aiheuttaa päänsärkyä tai huimausta. 

Kun rintasyöpä on levinnyt, syöpään ja sen aiheuttamiin oireisiin kohdistuvasta hoidosta tulee säännöllinen osa arkea koko loppuelämän ajaksi. Tavoitteena on saada syöpä kuriin, jotta sairastunut voisi elää täyttä elämää niin pitkään kuin mahdollista. Hoitovaihtoehtoja on useita, ja niillä voidaan hidastaa syövän etenemistä, vähentää sairaudesta aiheutuvia oireita ja ylläpitää hyvää elämänlaatua.  

Levinnyttä rintasyöpää hoidetaan pääasiassa lääkehoidoilla, mutta sädehoidosta ja joskus leikkaushoidostakin voidaan saada hyvää apua hankaliin oireisiin. Hoitosuunnitelma tehdään aina potilaskohtaisesti.  Levinneen rintasyövän hoidosta löytyy lisätietoa täältä

Myös henkinen hyvinvointi tarvitsee tukea

Oikeanlaisen hoidon lisäksi sairastuneet tarvitsevat tukea ja ymmärrystä sairauden kanssa elämiseen. Kohdatuksi tuleminen ja sairauden tuoman henkisen taakan, kuten ahdistuksen ja surun, lievittäminen ovat tärkeitä yleisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta. 

Viime vuosina tietoisuus rintasyövästä on kasvanut huomattavasti ja siitä puhutaan julkisuudessa paljon. Käsitys sairaudesta ja sen luonteesta keskittyy kuitenkin usein paikalliseen rintasyöpään ja sen hyvään ennusteeseen. Moni levinnyttä rintasyöpää sairastava saattaa siksi tuntea jäävänsä näkymättömiin. Olennaista onkin saada myös heidän äänensä kuuluviin, jotta jokainen sairastunut voisi saada kaiken tarvitsemansa tuen ja avun. 

Levinneeseen rintasyöpään sairastuneiden odotuksia

Artikkelit

Kutsuvieraan kynästä

Tarinat