Keuhkosyövän ehkäisy

Keuhkosyövän hoito on usein hankalaa, sillä tyypillisesti taudin toteamishetkellä keuhkosyöpä on jo ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Usein selkeitä syitä syöpätaudin kehittymisen taustalla ei tiedetä, mutta keuhkosyövän osalta tilanne on toinen: jopa 90 %:ssa tapauksista tupakka on ainakin osatekijänä taudin kehittymisessä.

Osa keuhkosyövistä voitaisiin siis ehkäistä välttämällä tupakoinnin haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi hillitsemällä nuorten tupakoinnin aloittamista ja rohkaisemalla jo tupakoivia tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin ehkäisemisellä tai lopettamisella voidaan vaikuttaa myös muiden tupakoinnin aiheuttamien sairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien, esiintyvyyteen.

Lainsäädännölliset päätökset, joilla on Suomessa kielletty muun muassa tupakointi yleisissä tiloissa, ovatkin tärkeitä edistysaskeleita tupakoinnin haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. 

Jopa 90 %:ssa keuhkosyöpätapauksista tupakka on ainakin osatekijänä taudin kehittymisessä.