Keuhkosyövän riskitekijät

Keuhkosyövän yleisimpiä riskitekijöitä ovat:

Tupakointi keuhkosyövän riskitekijänä

Tupakointi on tärkein keuhkosyövän riskitekijä, ja se on osallisena jopa 90 %:ssa todetuista keuhkosyöpätapauksista. Tupakka sisältää tuhansia kemiallisia yhdisteitä, joista useat kymmenet ovat karsinogeenisiä eli syöpää aiheuttavia. Tupakoivalla henkilöllä on tupakoimattomaan verrattuna merkittävästi suurentunut riski sairastua keuhkosyöpään. Riski on suoraan verrannollinen tupakka-altistuksen suuruuteen: mitä pidempään ja enemmän henkilö on päivittäin polttanut, sitä suurempi on keuhkosyövän riski. Myös passiivinen tupakointi lisää keuhkosyöpään sairastumisen riskiä.

Muutokset tupakointikäyttäytymisessä ovat nähtävissä keuhkosyövän ilmaantuvuustilastoissa; miehillä keuhkosyöpien määrä on pienentynyt tupakoinnin vähentymisen myötä, kun taas naisilla keuhkosyöpien määrä hiljalleen suurentunut lisääntyneen tupakoinnin vuoksi.

Myös tupakoimaton voi sairastua keuhkosyöpään

Nykyään tunnetaan myös joitakin harvinaisempia keuhkosyövän tautimuotoja, joihin sairastuneista potilaista valtaosa ei ole aiemmin tupakoinut. Tupakoimattoman potilaan keuhkosyöpä on lähes aina adenokarsinooma. Osasta adenokarsinoomia on löytynyt taudin syntyyn vaikuttava syöpägeenin aktivoituminen. Noin 10-15 %:ssa taustalla on epidermaalisen kasvutekijäreseptorin (EGFR) geenivirhe (EGFR-positiivinen kasvain) , noin 3-7 %:ssa anaplastisen lymfoomakinaasin (ALK) geenimuutos (ALK-positiivinen kasvain) ja 1-2 %:ssa ROS1-geenin uudelleenjärjestäytyminen (ROS1-positiivinen kasvain). Näitä tautimuotoja voidaan hoitaa täsmälääkkeillä.

Ympäristötekijät keuhkosyövän riskitekijänä

Ympäristötekijöistä etenkin asbesti suurentaa keuhkosyöpäriskiä kulkeutuessaan hengitysilman mukana keuhkoihin. Tunnettu keuhkosyövän riskitekijä on myös radon-kaasu. Yksittäisinä tekijöinä näiden, etenkin radonin, merkitys on tupakkaa huomattavasti vähäisempi. Asbesti- tai radonaltistus voimistaa kuitenkin tupakan haitallisia vaikutuksia, ja samanaikainen altistus moninkertaistaa keuhkosyöpäriskin suurenemisen.

Muut keuhkosyövän riskitekijät

Muita keuhkosyövän riskitekijöitä ovat keuhkoahtaumatauti (COPD) ja tuberkuloosin aiheuttama keuhkojen arpeutuminen. Perinnöllistä alttiutta keuhkosyövälle ei ole tunnistettu, mutta joissakin tilanteissa periytyvillä tekijöillä voi olla merkitystä taudin kehittymisessä.

Keuhkosyövän huonon ennusteen ja taudin tyypillisesti myöhäisen diagnoosin takia keuhkosyövän varhaisvaiheen seulontaan etsitään keinoja kohdistuen erityisesti suuren riskin potilaisiin. Laajamittaisia keuhkosyöpäseulontoja esimerkiksi tietokonetomografialla ei ole kuitenkaan toistaiseksi aloitettu. Ennen seulontaohjelman käynnistämistä on selvitettävä seulonnan kohdeväestö, kesto ja seulontakertojen tiheys sekä seulonnasta koituvat hyödyt ja haitat.

Lue lisää aiheesta