Syöpäseulonnat

Syöpäseulonta eli joukkotarkastus pyrkii löytämään oireetonta tai vähäoireista syöpää sairastavat potilaat. Erilaisin diagnostisin menetelmin toteutettavien syöpäseulontojen tavoitteena on parantaa potilaan pitkäaikaisennustetta tai elämänlaatua. 

Suomessa tehdään tällä hetkellä kansallisia syöpäseulontoja kolmessa eri syöpätyypissä: kohdunkaulan syöpä, rintasyöpä ja suolistosyövät

Kohdunkaulan syövän seulonta Papa-kokeen avulla käynnistettiin Suomessa jo 1960-luvulla. Seulonnassa löydettyjen esiasteiden hoitaminen on vähentänyt kohdunkaulan syövän ilmaantumisen viidennekseen. Rintasyövän seulonta mammografiakuvauksen avulla on ollut osa suomalaista terveydenhuoltoa vuodesta 1987 alkaen. Rintasyöpäkuolleisuus on vähentynyt lähes kolmanneksen mammografiaseulontojen myötä. Paksu- ja peräsuolisyöpien seulonta ulostenäytteistä on käynnissä osassa Suomen kunnista. Syöpäseulontoja tehdään niissä ikäryhmissä, joissa syövän sairastumisriski on suuri.

Useimpien muiden syöpätautien seulontaa ei kuitenkaan toistaiseksi voida suositella: seulontamenetelmien hyötyjä ei ole osoitettu tai niiden on todettu heikentävän potilaan elämänlaatua. Esimerkiksi eturauhassyöpä on iäkkäillä miehillä usein piilevä sairaus, joka ei aiheuta potilaalle oireita eikä lyhennä potilaan elinikää. Eturauhassyövän seulontamahdollisuutta tosin tutkitaan edelleen. Mikäli tulevaisuudessa löytyy hyviä ja luotettavia tapoja uusien syöpätyyppien seulomiseksi, menetelmät tullaan luonnollisesti ottamaan käyttöön.

On hyvä muistaa, ettei mikään seulontamenetelmä ole täysin varma. "Puhdas" tulos seulontakokeessa voi antaa myös väärän turvallisuudentunteen tai viivyttää hoitoon hakeutumista syövän oirehtiessa. Esimerkiksi normaali tulos mammografiassa ei täysin poissulje rintasyöpää edes kuvaushetkellä, eikä etenkään suojaa syövän syntymiseltä myöhemmin. Siitä huolimatta se on tällä hetkellä paras tunnettu rintasyövän seulontamenetelmä.