Mistä saan tarvitsemaani tukea? 

Joskus mieltä jäytävistä ajatuksista ja peloista voi olla vaikea puhua, ja olo voi tuntua yksinäiseltä. Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä, vaan apua saa ja kannattaa hakea. 

1. Vertaistuki voimauttaa. 

Vertaistukea on tarjolla eri puolilla Suomea sekä sairastuneille että heidän läheisilleen. Toinen saman kokenut pystyy ymmärtämään sairastumisen mukanaan tuomat huolet ja murheet, ja kokemusten vertailu voi tuntua voimauttavalta. Usein vertaistuen pariin ohjataan sairaalasta, terveyskeskuksesta tai paikallisesta potilasjärjestöstä. Jos omalta paikkakunnalta tai lähistöltä ei löydy sopivaa tukihenkilöä tai tukiryhmää, erilaisista sosiaalisen median ryhmistä voi olla apua.  

2. Neuvonta ja kuntoutus auttavat elämään täyttä elämää. 

Syöpäjärjestöt tarjoavat syöpään sairastuneille ja heidän omaisilleen neuvontaa ja kuntouttavaa toimintaa, kuten erilaisia sopeutumisvalmennus- ja virkistyskursseja. Niiden tavoitteena on auttaa syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman antoisaa elämää syövästä huolimatta.  

3. Arjen apu ja läheisten läsnäolo lämmittävät. 

Läheisen kannattaa keskustella sairastuneen kanssa avoimesti siitä, miten voisi omalta osaltaan auttaa. Joskus pelkkä läsnäolo on parasta, mitä läheinen voi tarjota, mutta usein myös apu esimerkiksi kotitöissä, kauppareissuilla tai lääkärikäynneillä on tervetullutta. 

4. Ammattilaisen tuki kannattelee vaikeina hetkinä. 

Jos omat henkiset voimavarat eivät tunnu riittävän sairauden kanssa selviämiseen, kannattaa rohkaistua hakemaan ammattiapua. Esimerkiksi syöpäklinikoiden kautta voi saada psykiatrista tukea. Usein jo se, että pääsee puhumaan toiselle ihmiselle omasta tilanteestaan kaikessa rauhassa, voi tuoda helpotusta. 

Vaikka sairastuminen on iso shokki, pahin alkujärkytys väistämättä hälvenee jossain vaiheessa ja sopeutuminen toisenlaiseen elämään alkaa. Monesti auttaa, kun pitää ainakin jossain määrin kiinni aiemmasta elämästään ja harrastuksistaan. Esimerkiksi moni työikäinen on halukas jatkamaan työelämässä, kun sairauden kanssa on ensin päästy tasapainoon. Myös kaikenlainen pieni puuhastelu pitää virkeänä, oli se sitten sukkien neulomista, kukkien hoitoa tai joogaa. Erilaiset mindfulness-harjoitukset ja meditaatio voivat tukea henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Myös matkustelu oman jaksamisen puitteissa tuo monelle iloa ja uudenlaisia elämyksiä.

Artikkelit

Kutsuvieraan kynästä

Tarinat