Rintasyöpä – naisten yleisin syöpäsairaus

Joka kahdeksas suomalainen nainen sairastuu rintasyöpään jossain vaiheessa elämäänsä. Riski sairastua suurenee iän myötä.  

Rintasyöpä tarkoittaa rinnan pahanlaatuista kasvainta. Se syntyy, kun rintarauhasen terveet solut syystä tai toisesta muuttuvat pahanlaatuisiksi ja alkavat jakautua hallitsemattomasti. Pahanlaatuinen kasvain voi lähettää etäpesäkkeitä muualle elimistöön. 

“Mä huomasin rinnassa aran kohdan.” Anita 

Rintasyöpä on jo pitkään ollut suomalaisten naisten yleisin syöpäsairaus. Joka kahdeksas suomalainen nainen sairastuu rintasyöpään jossain vaiheessa elämäänsä, ja vuosittain siihen sairastuu 5 000 naista.  

Kaikkia rintasyövän riskitekijöitä ei tunneta, mutta muun muassa hormonaaliset tekijät, ylipaino ja alkoholinkäyttö lisäävät sairastumisen riskiä. 

Rintasyöpä todetaan usein työikäisillä 

Rintasyöpään sairastumisen riski suurenee iän myötä. Kun väestö ikääntyy, myös rintasyöpään sairastuneiden määrä kasvaa. Tälläkin hetkellä Suomessa elää 76 000 rintasyövän sairastanutta tai sitä sairastavaa naista. Alle 30-vuotiailla naisilla, samoin kuin miehillä, rintasyöpä on harvinainen. 

Noin puolet rintasyövistä todetaan työikäisillä. Rintasyöpään sairastuminen ei välttämättä johda työkyvyttömyyteen ja pitkiin työstä poissaoloihin. Syövänhoito on kehittynyt, ja yhä useampi voi elää hyvää arkea syövästä huolimatta. Työterveyshuolto ja työnantaja voivat tukea työn uudelleenjärjestelyssä, jolloin työtä voidaan sovittaa muuttunut elämäntilanne huomioiden. Työnteko tuo lisää elämänhallintaa ja merkityksellisyyttä arkeen ja auttaa pysymään tärkeissä hetkissä kiinni. 

“Se, etten päästänyt kokonaan irti työstäni, auttoi selviytymään.” Minna 

Paikallisen rintasyövän ennuste on hyvä 

Jokainen rintasyöpä on omanlaisensa. Kasvaimet käyttäytyvät toisistaan poikkeavin tavoin ja siten myös hoito räätälöidään aina potilaskohtaisesti.  

Mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä todetaan, sitä parempi sen ennuste yleensä on.  
Yksittäisenä kudosmassana ilmenevä, varhain todettu rintasyöpä on useimmiten parannettavissa leikkauksella ja mahdollisilla liitännäishoidoilla, kuten lääkehoidolla ja sädehoidolla. Paikalliseen rintasyöpään sairastuneista yli 90 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua sairastumisesta (suhteellinen elossaololuku).  

Rintasyöpä voi myös uusiutua. Tämän todennäköisyys riippuu useista tekijöistä. Noin 20-30 % paikallisen rintasyöpädiagnoosin saaneista sairastuu uudelleen jossakin vaiheessa elämäänsä. Useimmiten uusiutunut rintasyöpä todetaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä sairastumisesta, mutta tauti voi uusiutua jopa 20 vuoden jälkeen. 

Kun ennuste ei olekaan paraneminen 

Osa rintasyövistä on jo taudin toteamishetkellä lähettänyt etäpesäkkeitä rinnan ja sen lähelle sijaitsevien imusolmukealueiden ulkopuolelle. Myös ensin paikalliseksi todettu rintasyöpä voi joskus uusiutua etäpesäkkeisenä tautina. Tällöin puhutaan levinneestä rintasyövästä.  

Levinnyttä rintasyöpää ei nykylääketieteen keinoin pystytä parantamaan. Sen sijaan hoidoilla voidaan tavoitella elinajan pidentämistä, sairaudesta aiheutuvien oireiden vähentämistä ja hyvän elämänlaadun ylläpitämistä. Parantumaton sairaus antaa jokaiselle hetkelle uuden merkityksen. Monet niistäkin potilaista, joita ei voida pysyvästi parantaa, pystyvät kehittyneiden syöpähoitojen ansiosta elämään pitkään antoisaa ja hyvää elämää.   

infograafi rintasyopa

Artikkelit

Kutsuvieraan kynästä

Tarinat