Syövän hoito

Syövän hoito on yksilöllistä ja hoitovalintoihin vaikuttavat kasvaimen patologinen tyypitys, kasvaimen sijainti ja sen mahdollinen levinneisyys sekä potilaan yleiskunto ja muu terveydentila. Useimmiten syövän hoidossa käytetään toisiaan täydentävien hoitomuotojen yhdistelmiä. 

Leikkaushoito ja sädehoito ovat paikallisesti vaikuttavia syöpähoitoja, ja lääkehoidot (sytostaatit, hormonaaliset lääkehoidot ja erilaiset täsmälääkkeet) ovat verenkierron välityksellä koko kehoon vaikuttavia hoitoja. Näiden hoitojen yhä parempi yhdistely on parantanut monien syöpätautien ennustetta. Tukihoidolla ja palliatiivisella hoidolla voidaan lievittää syövästä tai sen hoidosta aiheutuvia kipuja ja oireita.

Käytettävissä olevista syövän hoitomuodoista ja niiden valintaan vaikuttavista tekijöistä keskustellaan aina potilaan kanssa ennen hoitosuunnitelman laatimista. Sama tai lähes sama teho on joissakin tilanteissa mahdollista saavuttaa erilaisilla syöpähoidoilla, joiden haittavaikutukset voivat erota huomattavasti toisistaan. Erityisesti näissä tilanteissa myös potilaan oma mielipide vaikuttaa hoitopäätökseen. Niin syövän kuin muidenkin sairauksien kohdalla on tärkeää, että hoidosta on potilaalle enemmän hyötyä kuin haittaa.