Palliatiivinen hoito

Syövän palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan kaikkea sellaista hoitoa, joka ei tähtää syövän paranemiseen tai elinajan pitenemiseen vaan ennen kaikkea syövästä tai sen hoidosta johtuvien oireiden lievittämiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Palliatiiviseen hoitoon eivät siis kuulu raskaat hoitotoimenpiteet tai tutkimukset. 

Palliatiivisen hoidon tärkeimpiä osa-alueita on kivunhoito, sillä pitkälle edennyt syöpäsairaus aiheuttaa usein kipua ja epämukavaa oloa. Muita hoitoa vaativia mahdollisia oireita ovat esimerkiksi kasvaimen aiheuttama hengenahdistus, yskänärsytys, laihtuminen ja suolitukosoireet.

Palliatiivinen hoito voidaan aloittaa jo silloin, kun potilas vielä saa aktiivista syövän lääkehoitoa. Jos syöpälääkitys on lopetettu tehon puutteen tai potilaan heikentyneen yleisvoinnin vuoksi, pyritään palliatiivisella hoidolla helpottamaan potilaan vointia ja varmistamaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu. 

Saattohoidoksi kutsutaan vaikeasti sairaan ihmisen tukea ja hoitoa, kun parantavasta hoidosta on luovuttu. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe ennen lähestyvää kuolemaa.